Waarom IHC?

Wanneer ziekten of klachten, vaak uitend in pijn en/of vermoeidheid, aanhouden en leiden tot functioneringsproblemen waardoor de kwaliteit van leven en/of de zin in het leven is afgenomen, is gecombineerde zorg voor lichaam en geest van belang. IHC is er voor mensen die weer grip op hun gezondheid, functioneren en leven willen ervaren maar hierbij specialistische ondersteuning en een behandeling op maat nodig hebben. Dus wanneer het herstel niet voldoende is gelukt met goede begeleiding van uw huisarts, fysiotherapeut en psycholoog dan kan een gespecialiseerde behandeling in onze kliniek voor hoog specialistische herstelzorg voor lichaam en geest de oplossing zijn.

Hoe kijken wij naar uw gezondheid?

Bij IHC hanteren wij de visie van Dr. Machteld Huber 2011 op het begrip gezondheid:

Gezondheid is niet de afwezigheid van ziekte maar “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven“.

De behandeling bij IHC is dan ook gericht op het geven van inzicht in de factoren die het vermogen tot herstel of functioneren belemmeren zodat men zelf de regie kan nemen om het leven te leiden dat bij je past.

Wat maakt ons uniek?